SKLAD TECHNICKÝCH PLYNŮ
AL INVEST Břidličná, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
SKLAD TECHNICKÝCH PLYNŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.09.2023 14:22:17
Lhůta pro podání nabídek
11.10.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 19,66 x 3,46 m. Vlastní objekt bude dělen na čtyři kóje pro specifikovaný druh plynu. V každé kóji bude prostor pro plné a prázdné lahve.

Objekt bude založen na betonových základových pásech. V prostoru stavby se nacházejí tři trubní vedení a proto po vytyčení potrubí budou výkopové práce prováděny ručně. Základové konstrukce budou ukončeny železobetonovou deskou o tl. 13 cm. Obvodové zdivo bude provedeno z cihelných tvárnic o tl. 38 cm. Dělící stěny mezi boxy budou vyzděny z cihelných tvárnic tl. 30 cm. Stropní konstrukce, která tvoří zároveň i střešní konstrukci bude provedena z žel. bet stropních desek do ocel. profilů. Desky budou zality bet. mazaninou. Střešní krytina Al plech v pásech, falcovaný, lakovaný tl. 0,7 mm. Podlaha betonová-strojně hlazená. Okna plastová, sklopná, zasklená termoizolačním dvojsklem. Vchodové dveře ocelové lakované, dvoukřídlové, opatřené u spodního okraje větrací mříží. Vnitřní omítky stěn a stropu vápenocementové štukové, z vnější strany hladké, opatřené silikátovou tenkovrstvou omítkou nad úroveň +40 cm, spodní část zdiva bude provedena omítkou směsí marmolit. Svod dešťových vod bude zaústěn do přilehlých dešťových šachet ve vzdálenosti 5 a 4 m od štítu objektu. Před skladem bude provedena asfaltová manipulační plocha š. 2,5 m. Nájezd na manipulační plochu z vnitropodnikové komunikace bude přes ležatý obrubník.

Součástí zakázky jsou veškeré práce spojené s výstavbou, tedy veškeré dodávky, bourací a montážní práce, likvidace všech odpadů a další práce a služby spojené se zhotovením díla.

Bližší popis předmětu zakázky je uveden v Příloze A – Projektová dokumentace, která je členěna na:

A_1_PD stav

A_2_PD elektro
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
AL INVEST Břidličná, a.s.
Bruntálská 167
793 51, Břidličná
Česká republika

Hanka Sušková
hana.suskova@alinvest.cz
+420 702125031
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/47387/summary
Kontaktní údaje
AL INVEST Břidličná, a.s.
Bruntálská 167
793 51, Břidličná
Česká republika

Hanka Sušková
hana.suskova@alinvest.cz
+420 702125031
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.10.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
AL INVEST Břidličná, a.s.
IČO
27376184
DIČ
CZ27376184
Poštovní adresa
Bruntálská 167
793 51, Břidličná
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2023-042716
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27376184

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 11.10 MB 27.09.2023 14:22:17


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 693.33 KB 17.10.2023 16:37:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data