Klinik boxy – nádoby na nebezpečný odpad
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Klinik boxy – nádoby na nebezpečný odpad
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000026
Evidenční číslo VZ
VZMR9-2023
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.11.2023 10:55:42
Lhůta pro podání nabídek
14.11.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky nádob na nebezpečný odpad – klinik boxů (dále také „zboží“) pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. určených pro zdravotnický nebezpečný odpad s rizikem infekce nebo zranění. Dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele pod dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/48689/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.01.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 327.92 KB 01.11.2023 10:55:42
Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení 54.50 KB 01.11.2023 10:55:42
Příloha č.2 - Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny 64.50 KB 01.11.2023 10:55:42
Příloha č.3 - Rámcová dohoda 45.50 KB 01.11.2023 10:55:42
Příloha č.4 – Požadavky na elektronickou komunikaci 20.26 KB 01.11.2023 10:55:42
Příloha č.5 - Smlouva o úpravě práv a povinností při zřizování a správě konsignacnich zásob 44.60 KB 01.11.2023 10:55:42


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č.1 ze dne 3.11.2023 342.07 KB 03.11.2023 11:48:55
Vysvětlení ZD č.2 ze dne 9.11.2023 340.18 KB 09.11.2023 09:06:48


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 317.40 KB 18.01.2024 08:03:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 25099019 Zařazen Česká republika Ne 922 238,48 bez DPH
- s DPH
MEDISTYL-PHARMA a.s. 61855782 Zařazen Česká republika Ne 945 077,70 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 25099019