Předběžné tržní konzultace - služby dotačního poradenství
ČESKÝ ROZHLAS

Informace

Název veřejné zakázky
Předběžné tržní konzultace - služby dotačního poradenství
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000038
Evidenční číslo VZ
PTK
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.12.2023 14:12:35
Lhůta pro podání nabídek
09.01.2024 23:59:00
Stručný popis předmětu
Vážení,

dovoluji si Vás touto cestou jménem zadavatele Český rozhlas pozvat k předběžným tržním konzultacím v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou na služby dotačního poradenství.

V případě Vašeho zájmu účastnit se předběžných tržních konzultací si, prosím, stáhněte dokument s názvem PTK_Výzva k doplnění (viz záložka Dokumenty), vyplňte jej a zašlete na emailovou adresu kontaktní osoby zadavatele jan.gren@rozhlas.cz nejpozději do 09. 01. 2024. V dokumentu jsou obsaženy další informace k připravované zakázce.

Odpovědi budou zadavatelem vyhodnoceny a v případě potřeby bude v konzultacích pokračováno s dodavateli, kteří do uvedeného data zašlou dokument se svými odpověďmi.

Z písemně obdržených odpovědí bude následně vyhotovena souhrnná zpráva obsahující přehled odpovědí všech dodavatelů, kteří své odpovědi zašlou ve lhůtě. Tato souhrnná zpráva bude následně po skončení předběžných tržních konzultací uveřejněna na zadavatelském profilu Českého rozhlasu.

O případném osobním jednání se zástupci dodavatelů bude vyhotoven písemný protokol, který bude dodavatelům následně zaslán k odsouhlasení. Z osobního jednání bude také pořízen audio (nikoliv video) záznam, který budou mít k dispozici pouze zaměstnanci Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu a který bude sloužit k finalizaci protokolu. Tento audio záznam bude po odsouhlasení finální verze protokolu všemi dodavateli, kteří se jednání účastnili, smazán a nebude součástí spisu veřejné zakázky a ani nebude nikde uveřejňován.

V rámci předběžných tržních konzultací je za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možno vyhradit si ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to jak v individuálních písemných odpovědích, tak i v písemném protokolu. Pasáže s obchodním tajemstvím nebudou následně v uveřejňovaných dokumentech obsaženy.

V případě zájmu Vaše odpovědi zašlete na již zmíněnou emailovou adresu jan.gren@rozhlas.cz, a to do 09. 01. 2024.

Předem děkuji za Váš případný zájem.

Mgr. Jan Greň
Oddělení veřejných zakázek
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
ČESKÝ ROZHLAS
Vinohradská 1409/12
12000, Praha
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Emailová adresa kontaktní osoby zadavatele: jan.gren@rozhlas.cz.
Kontaktní údaje
Jan Greň
Telefon: 720043785
E-mail: jan.gren@rozhlas.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ano
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ČESKÝ ROZHLAS
IČO
45245053
DIČ
CZ45245053
Poštovní adresa
Vinohradská 1409/12
120 00, Praha
Česká republika
Číslo účtu
1001040797/5500
ID profilu zadavatele
Z2023-028368
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45245053

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PTK_Výzva k doplnění 43.81 KB 11.12.2023 14:12:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data