Dodávka 1 ks nového vozidla do 3,5 t s pracovní plošinou
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 1 ks nového vozidla do 3,5 t s pracovní plošinou
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000104
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.12.2023 08:43:49
Lhůta pro podání nabídek
08.01.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 1 ks nového vozidla do 3,5 t s pracovní plošinou dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 075 400.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/50828/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.07 MB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.82 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 53.89 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění_fn 109.02 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 4 ZD_Zapojení RDST + GPS 108.79 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 5 ZD_Náklady na předepsanou údržbu 102.97 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 107.32 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 7 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 49.09 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 8 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 28.82 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 9 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 93.04 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 10 ZD_Sankce RF 93.26 KB 18.12.2023 08:43:49
Příloha č. 11 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 92.49 KB 18.12.2023 08:43:49


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 452.12 KB 27.12.2023 09:08:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data