Výzva k předběžným tržním konzultacím - voicebot a chatbot pro oddělení rozhlasových poplatků
ČESKÝ ROZHLAS

Informace

Název veřejné zakázky
Výzva k předběžným tržním konzultacím - voicebot a chatbot pro oddělení rozhlasových poplatků
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000039
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.12.2023 14:47:01
Lhůta pro podání nabídek
05.01.2024 12:00:00
Stručný popis předmětu
Vážení,
dovoluji si Vás touto cestou jménem zadavatele Český rozhlas pozvat k předběžným tržním konzultacím v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou na dodávku voicebota včetně chatbota a následnou implementaci do interních systémů dodavatele.

Popis současného stavu a požadavků zadavatele:

1) Požadujeme dodat voicebota, který bude umět minimálně následující funkcionality:
a) pracovat s různými charakteristikami hlasu (rozpoznání dialektu a akcentu)
b) zpracuje dotazy v přirozeném jazyce a rozpozná kontext v průběhu hovoru
c) rozpoznávat přesnost řeči v minimálním rozsahu 95%
d) nepřekročí reakční dobu do 3 vteřin

2) Požadujeme dodat chatbota, který bude umět minimálně následující funkcionality:
a) souběžně s voicebotem požadujeme i implementaci kompatibilního chatbota
b) nepřekročí reakční doba do 1 vteřiny
c) možnost vracet se na hlavní stránku

V rámci předběžné tržní konzultaci bychom s Vámi rádi probrali zejména následující okruhy:
1) Řešení call centra jeho stavba a finanční náročnost
2) Otázky týkající se maintenance systémů a spojených finančních nákladů
3) Minutové poplatky a SLA včetně spojených finančních nákladů
4) Automatizace call centra a za jakých podmínek
5) Proof of concept

V případě Vašeho zájmu o účast na předběžné tržní konzultaci Vás prosíme o kontaktování na e-mailové adrese: jiri.kramar@rozhlas.cz a to nejpozději do dne 5. 1. 2024 12:00 hodin.

Předběžné tržní konzultace budou probíhat individuálně osobní formou. Z každého jednání bude pořízen zvukový záznam pro interní účely, na základě kterého bude posléze vyhotoven bodový protokol, který bude zaslán dodavateli k odsouhlasení.

V rámci bodového protokolu bude za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možno vyhradit si ze strany dodavatelů obchodní tajemství. Pasáže s obchodním tajemstvím nebudou následně v uveřejňovaných dokumentech obsaženy.

Předem děkuji za Váš případný zájem.

Jiří Kramář
Oddělení veřejných zakázek
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
ČESKÝ ROZHLAS
Vinohradská 1409/12
12000, Praha
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Praha
Vinohradská 1409/12
12000, Praha
Kontaktní údaje
Jiří Kramář
Telefon: 607294967
E-mail: jiri.kramar@rozhlas.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ČESKÝ ROZHLAS
IČO
45245053
DIČ
CZ45245053
Poštovní adresa
Vinohradská 1409/12
120 00, Praha
Česká republika
Číslo účtu
1001040797/5500
ID profilu zadavatele
Z2023-028368
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45245053

Dokumenty

Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Předběžné tržní konzultace Předběžné tržní konzultace 437.27 KB 18.12.2023 14:47:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data