Dodávka pohonných hmot - střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka pohonných hmot - střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000036
Evidenční číslo VZ
Z2023-059034
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.12.2023 10:55:02
Lhůta pro podání nabídek
19.01.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty - motorovou naftu a arktickou naftu - do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek.
Motorová nafta musí odpovídat normě ČSN EN 590. Od 1. 12. do 28. 2. předmětem dodávek může být dle požadavků Zadavatele motorová nafta arktická dle ČSN EN 590 s filtrovatelností nižší než -32°C - v klimatických podmínkách arktického nebo extrémně studeného klima. Podíl arktické nafty na celkovém objemu plnění se předpokládá v objemu 27 % (odpovídá 3 měsícům z 12 v jednom roce). Místem plnění Veřejné zakázky jsou střediska Zadavatele dle čl. 3.1. ZD.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/50908/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 162.56 KB 22.12.2023 10:55:02
Příloha 1 ZD - Závazný návrh smlouvy 210.50 KB 22.12.2023 10:55:02
Příloha 2 ZD - Tabulka dodávek k ocenění 10.28 KB 22.12.2023 10:55:02
Příloha 5 ZD - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.86 KB 22.12.2023 10:55:02
Příloha 1 smlouvy - Technická specifikace bencalorů - část 1 3.34 MB 22.12.2023 10:55:02
Příloha 1 smlouvy - Technická specifikace bencalorů - část 2 1.12 MB 22.12.2023 10:55:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data