V 00705 - Automatizace procesů města Zábřeh
Město Zábřeh

Informace

Název veřejné zakázky
V 00705 - Automatizace procesů města Zábřeh
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000005
Evidenční číslo VZ
Z2023-031122
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.12.2023 13:46:40
Lhůta pro podání nabídek
25.01.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části.
Zakázka je v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek rozdělena na následující 4 části:
1) Část 1: Portál občana
2) Část 2: Portál úředníka
3) Část 3: Automatizace nastavení práv a portál identit
4) Část 4: Dodávka a implementace infrastruktury
Aktuálně je zadávána část 1, 2, 3 a 4.
V rámci tohoto zadávacího řízení proto může účastník podat nabídku na část 1, 2, 3 nebo 4 zakázky, případně na dvě, tři či všechny tyto části. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění dané části zakázky, a to v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu „Automatizace procesů města Zábřeh“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_008/0000512.
Projekt je financován prostředků IROP a součástí zadávací dokumentace jsou také obecné podmínky výzvy, viz:
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/egovernment-a-kyberbezpecnost
Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
78901, Zábřeh
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51082/summary
Kontaktní údaje
Jana Kašíková
Telefon: +420603522911
E-mail: jana.kasikova@muzabreh.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Zábřeh
IČO
00303640
DIČ
CZ00303640
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2023-042727
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00303640

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 371.99 KB 22.12.2023 13:46:40
Zadávací dokumentace_Přílohy 4.58 MB 22.12.2023 13:46:40


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 248.81 KB 15.01.2024 11:48:07
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 75.94 KB 17.01.2024 10:33:25
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 116.02 KB 18.01.2024 09:39:59


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Anonamizovaný seznam nabídek 15.32 KB 31.01.2024 09:20:10
Písemná zpráva zadavatele pro část 1 zakázky 236.99 KB 21.02.2024 09:13:48
Písemná zpráva zadavatele pro část 2 zakázky 223.01 KB 10.04.2024 14:50:01
Písemná zpráva zadavatele pro část 3 zakázky 221.75 KB 10.04.2024 14:50:17
Písemná zpráva zadavatele pro část 4 zakázky 224.95 KB 10.04.2024 14:50:34
Smlouva o dílo pro část 2 1.01 MB 10.04.2024 14:51:20
Smlouva o dílo pro část 3 781.00 KB 10.04.2024 14:51:57
Kupní smlouva pro část 4 421.94 KB 10.04.2024 14:52:20
Servisní smlouva pro část 2 626.63 KB 10.04.2024 14:52:41
Servisní smlouva pro část 3 400.39 KB 10.04.2024 15:03:52


1. část - Část 1: Portál občana

Název časti
Část 1: Portál občana
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část 2: Portál úředníka

Název časti
Část 2: Portál úředníka
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - Část 3: Automatizace nastavení práv a portál identit

Název časti
Část 3: Automatizace nastavení práv a portál identit
Stav části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


4. část - Část 4: Dodávka a implementace infrastruktury

Název časti
Část 4: Dodávka a implementace infrastruktury
Stav části
4
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty