oprava výtluků ve městě Bruntál 2023
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
oprava výtluků ve městě Bruntál 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.01.2024 14:14:44
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Oprava výtluků na místních a účelových komunikacích na území města Bruntál v majetku města, spočívající v odfrézování nebo vybourání poškozených částí vozovky, zařezání či zarovnání okrajů výtluků, vyčištění, spojovací postřik, vyplnění asfaltovou směsí ACO 11, zhutnění a zarovnání, zalití spár popř. aplikaci bitumenového pásku, odvoz a likvidace vybouraných konstrukčních vrstev. Předmět zakázky zahrnuje i výškové úpravy vpustí, poklopů a hrnců.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Pavel Charuza
Telefon: +420776215586
E-mail: pavel.charuza@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.06.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
písemná zpráva zadavatele 180.58 KB 08.01.2024 14:14:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo 42.12 KB 08.01.2024 14:14:44
Smlouva o dílo - dodatek č. 1 42.08 KB 08.01.2024 14:14:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 11 080,00 bez DPH
13 406,80 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 13 450,00 bez DPH
16 274,50 s DPH
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Zařazen Česká republika Ne 13 597,00 bez DPH
16 452,37 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
JR STaKR s.r.o. 28596854 2023 1 447 933,80 bez DPH
1 752 000,00 s DPH
1 370 049,85 bez DPH
1 657 760,32 s DPH