Nákup asfaltových směsí 2024
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup asfaltových směsí 2024
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000002
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.01.2024 09:40:31
Lhůta pro podání nabídek
30.01.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky živičných směsí (obalených asfaltových směsí) v požadovaném množství. Živičné směsi budou dodávány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51347/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1,023.93 KB 09.01.2024 09:40:31
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.13 KB 09.01.2024 09:40:31
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 44.66 KB 09.01.2024 09:40:31
Příloha č. 3 ZD_Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 107.00 KB 09.01.2024 09:40:31
Příloha č. 4 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 29.19 KB 09.01.2024 09:40:31
Příloha č. 5 ZD_Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 96.90 KB 09.01.2024 09:40:31
Příloha č. 6 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 83.38 KB 09.01.2024 09:40:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data