OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000003
Evidenční číslo VZ
Z2024-002014
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.01.2024 07:52:05
Lhůta pro podání nabídek
19.02.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace zeleně v lokalitě Bažantnice v Hodoníně ve dvou etapách. V první etapě je výsadba stromů a keřů v části Bažantnice, jejíž předpoklad plnění je na jaře 2024. V druhé etapě je výsadba stromů a keřů v další části Bažantnice, jejíž předpoklad plnění je podzim 2024. Obě etapy mají následnou péči o vysazenou zeleň po dobu 5 let.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51454/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ – 3. FÁZE 273.23 KB 15.01.2024 07:52:05
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 19.39 MB 15.01.2024 07:52:05
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 13.65 KB 15.01.2024 07:52:05
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 145.50 KB 15.01.2024 07:52:05
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 43.96 KB 15.01.2024 07:52:05
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 122.94 KB 15.01.2024 07:52:05
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce 163.79 KB 15.01.2024 07:52:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ – 3. FÁZE 304.13 KB 12.02.2024 09:28:20


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ 3. FÁZE 228.81 KB 17.04.2024 10:26:47
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ – 3. FÁZE 260.87 KB 17.04.2024 10:27:00


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ 3. FÁZE 188.35 KB 06.03.2024 09:39:14
2. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ 3. FÁZE 186.64 KB 17.04.2024 09:41:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FLORSTYL s.r.o. 60731346 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 090 000,00 s DPH
STROMMY COMPANY, s.r.o. 01919652 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 100 000,00 s DPH
KAVYL, spol. s r.o. 49975358 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 195 000,00 s DPH
KHL-EKO, a.s. 26160277 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 336 257,68 s DPH
Zahradnické úpravy s.r.o. 27707113 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 508 000,00 s DPH
GARD&N UH s.r.o. 26954575 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
4 160 000,00 s DPH
Falcon Intl. s.r.o. 47213531 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
5 665 946,00 s DPH
Benpra servis s.r.o. 05249643 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
2 280 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FLORSTYL s.r.o. 60731346