Ramenová sekačka na nákladní vozidlo Unimog
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ramenová sekačka na nákladní vozidlo Unimog
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000002
Evidenční číslo VZ
Z24003
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.02.2024 18:01:44
Lhůta pro podání nabídek
20.02.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka ramenové sekačky na nákladní automobil, která odpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (technická specifikace a požadavky) a požadavkům dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace (závaznému návrhu smlouvy). Předmětem plnění je tedy také instalace poptávané ramenové sekačky na stávající vozidlo Zadavatele zn. Mercedes Benz Unimog, a to napojením na jeho stávající upínací systém, pohon, hydraulickou a elektrickou soustavu. V případě nekompatibilnosti nového stroje a stávajícího elektrického ovládacího panelu, bude stroj dodán s novým ovládacím panelem napojeným do stávající elektrické soustavy vozidla.
Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že v souladu se závazným návrhem smlouvy je součástí plnění rovněž poskytování záručního servisu a pravidelných záručních servisních prohlídek poptávané ramenové sekačky na nákladním vozidle Mercedes Benz Unimog, a dále také proškolení 2 pracovníků Zadavatele k obsluze.
Předání předmětu Veřejné zakázky proběhne na středisku Zadavatele Nový Bor na adrese Okrouhlá 1, 473 01 Nový Bor.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 450 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/52396/summary
Kontaktní údaje
Monika Poslová
Telefon: +420770100950
E-mail: monika.poslova@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 172.28 KB 02.02.2024 18:01:44
Příloha č. 2 Výzvy - Závazný návrh kupní smlouvy 67.36 KB 02.02.2024 18:01:44
Příloha č. 3 Výzvy - Technická specifikace a požadavky 1.20 MB 02.02.2024 18:01:44
Příloha č. 4 Výzvy - Tabulka k ocenění 18.77 KB 02.02.2024 18:01:44
Příloha č. 9 Výzvy - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 42.02 KB 02.02.2024 18:01:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data