OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000010
Evidenční číslo VZ
160/ID53806/2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.03.2024 13:22:18
Lhůta pro podání nabídek
02.04.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění servisu, údržby a opravy výtahů vč. nepřetržité havarijní služby a zajištění výkonu funkce osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení zdvihací na nemovitostech a majetku města Hodonína.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Ing. Michelle Carol Hájková
hajkova.michelle@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/53806/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Ing. Michelle Carol Hájková
hajkova.michelle@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 161.84 KB 06.03.2024 13:22:18
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 254.98 KB 06.03.2024 13:22:18
Příloha č. 1_RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 41.57 KB 06.03.2024 13:22:18
Příloha č. 2 _FORMULÁŘ NABÍDKY 40.01 KB 06.03.2024 13:22:18
Příloha č. 3_Požadavky na elektronickou komunikaci 115.26 KB 06.03.2024 13:22:18
Příloha č. 4_Seznam budov v majetku města Hodonín 32.03 KB 06.03.2024 13:22:18
Příloha č. 5_Seznam kontaktů zhotovitele 19.57 KB 06.03.2024 13:22:18


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 210.75 KB 12.03.2024 09:51:40
Příloha č. 1 DI č. 1_SPECIFIKACE 88.87 KB 12.03.2024 09:52:03
Příloha č. 2 DI č. 1_RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 39.94 KB 12.03.2024 09:52:22
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 229.64 KB 19.03.2024 13:08:59


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZE 210.84 KB 17.04.2024 09:55:47
SOUHRNNÁ TABULKA_OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ A MAJETKU MĚSTA HODONÍN – SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZE 183.23 KB 17.04.2024 10:16:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Městská bytová správa ,spol.s r.o. 63489953 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
400,00 s DPH
Michal Lankaš 04163273 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
350,00 s DPH
VÝTAHY MIKESKA s.r.o. 29380375 Zařazen Česká republika Ne 279,00 bez DPH
337,59 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VÝTAHY MIKESKA s.r.o. 29380375