MŠ SÍDLIŠTNÍ 4 – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE I. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MŠ SÍDLIŠTNÍ 4 – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE I. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000012
Evidenční číslo VZ
150/ID53847/2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.03.2024 15:01:25
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace (silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace) a stavební úpravy v objektu Mateřské školy na ulici Sídlištní 4 v Hodoníně.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/53847/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_MŠ SÍDLIŠTNÍ 4 – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE I. ETAPA 209.57 KB 06.03.2024 15:01:25
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_MŠ SÍDLIŠTNÍ 4 – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE I. ETAPA 280.65 KB 06.03.2024 15:01:25
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 9.86 MB 06.03.2024 15:01:25
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 179.65 KB 06.03.2024 15:01:25
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 225.00 KB 06.03.2024 15:01:25
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 48.38 KB 06.03.2024 15:01:25
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 122.94 KB 06.03.2024 15:01:25
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce 163.79 KB 06.03.2024 15:01:25
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list, Příloha č. 3 SoD 222.82 KB 06.03.2024 15:01:25


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_MŠ SÍDLIŠTNÍ 4 – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE I. ETAPA 186.25 KB 18.03.2024 15:53:01
Příloha č. 1 DI č. 1_ D.1.4.1.03 Kniha svítidel NO 640.94 KB 18.03.2024 15:53:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data