Zateplení kulturního domu
Město Zábřeh

Informace

Název veřejné zakázky
Zateplení kulturního domu
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000003
Evidenční číslo VZ
Z2024-012517
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.03.2024 16:05:12
Lhůta pro podání nabídek
24.04.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení obvodového pláště včetně zateplení střechy stávající budovy kulturního domu; předmětem veřejné zakázky není zateplení obvodového pláště a střechy nové přístavby budovy. Předmět veřejné zakázky navazuje na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kulturního domu“, jejíž plnění v současné době probíhá.
Předmět veřejné zakázky je specifikován textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, které tvoří přílohu této textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“).
Předmětem veřejné zakázky je pouze realizace části projektové dokumentace, která se týká zateplení obvodového pláště a střechy stávající budovy. Z důvodu provázanosti stavebních prací s již probíhající stavbou rekonstrukce kulturního domu zadavatel poskytuje projektovou dokumentaci celé rekonstrukce kulturního domu.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 901 973.05 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika

Mgr. Dominik Lukács
lukacs@lawya.cz
+420 602102574
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/54499/summary
Kontaktní údaje
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika

Mgr. Dominik Lukács
lukacs@lawya.cz
+420 602102574
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Zábřeh
IČO
00303640
DIČ
CZ00303640
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2023-042727
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00303640

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace - textová část 364.93 KB 21.03.2024 16:05:12
Příloha č. 1 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (část 1) 59.93 MB 21.03.2024 16:05:12
Příloha č. 1 zadávací dokumentace - projektová dokumentace (část 2) 84.05 MB 21.03.2024 16:05:12
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 72.93 KB 21.03.2024 16:05:12
Příloha č. 3 zadávací dokumentace - smlouva o dílo 382.22 KB 21.03.2024 16:05:12
Příloha č. 4 zadávací dokumentace - formulář nabídky 84.56 KB 21.03.2024 16:05:12
Příloha č. 5 zadávací dokumentace - požadavky na elektronickou komunikaci 204.55 KB 21.03.2024 16:05:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data