Chodník „Údlice-Přečaply“
Obec Údlice

Informace

Název veřejné zakázky
Chodník „Údlice-Přečaply“
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.03.2024 18:22:07
Lhůta pro podání nabídek
17.04.2024 15:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění níže specifikovaných činností v souvislosti se záměrem zadavatele novostavby chodníku mezi částí obce Údlice a Přečaply podél silnice III. třídy:

1) Zpracování dokumentace pro provádění stavby, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
2) Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o povolení stavby
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Obec Údlice
Náměstí 12
43141, Údlice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obecní úřad - Obec Údlice
Náměstí 12
43141, Údlice
Kontaktní údaje
Ing. Tomáš Kočí
Telefon: 721856134
E-mail: koci@spinstitut.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Údlice
IČO
00262153
DIČ
CZ00262153
Poštovní adresa
Náměstí 12
431 41, Údlice
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-004939
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00262153

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídek 379.69 KB 25.03.2024 18:22:07
př.01_krycí list a nabídková cena 22.81 KB 25.03.2024 18:22:07
př.02_návrh SoD 248.72 KB 25.03.2024 18:22:07
př.03_STUDIE - CHODNÍK UDLICE-PRECAPLY 14.03 MB 25.03.2024 18:22:07
př.04_Situace komplet 1.96 MB 25.03.2024 18:22:07
př.05_ČP-základní způsobilost 21.49 KB 25.03.2024 18:22:07
př.06_ČP-SOP 22.06 KB 25.03.2024 18:22:07
př.07_ČP-akceptace návrhu smlouvy 21.75 KB 25.03.2024 18:22:07
př.08_ČP-střet zájmů 21.95 KB 25.03.2024 18:22:07
př.09_ČP-mezinárodní sankce 22.14 KB 25.03.2024 18:22:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data