PD vstupní blok – rekonstrukce fasády a střechy areál Hranečník
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD vstupní blok – rekonstrukce fasády a střechy areál Hranečník
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000024
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.03.2024 12:31:01
Lhůta pro podání nabídek
18.04.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování je zpracování projektové dokumentace „PD vstupní blok – rekonstrukce fasády a střechy areál Hranečník“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. dle přílohy č. 12 (dále jen DSP), a dále projektová dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. dle Přílohy č. 13 (dále jen DPS) včetně soupisu prací a rozpočtu (dále jen DPS). Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako PD) pro jednotlivé stupně je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy.
Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven v příloze č. 2 smlouvy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/54700/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace vč. příloh 13.71 MB 28.03.2024 12:31:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data