„V 00705 – Automatizace procesů města Zábřeh – nové vyhlášení portálu občana“
Město Zábřeh

Informace

Název veřejné zakázky
„V 00705 – Automatizace procesů města Zábřeh – nové vyhlášení portálu občana“
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000006
Evidenční číslo VZ
Z2024-018169
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.04.2024 15:15:32
Lhůta pro podání nabídek
27.05.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části.
Zakázka je v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek rozdělena na následující 4 části:
1) Část 1: Portál občana
2) Část 2: Portál úředníka
3) Část 3: Automatizace nastavení práv a portál identit
4) Část 4: Dodávka a implementace infrastruktury
Aktuálně je v rámci opakovaného řízení zadávána pouze část 1, tj. v tomto řízení se podávají nabídky pouze na toto plnění.
Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno „této zakázky“, má zadavatel vždy na mysli tuto výše uvedenou část 1, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu „Automatizace procesů města Zábřeh“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_008/0000512.
Projekt je financován prostředků IROP a součástí zadávací dokumentace jsou také obecné podmínky výzvy, viz:
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/egovernment-a-kyberbezpecnost
Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
78901, Zábřeh
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/55747/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Ing. Ladislav Kavřík
Telefon: +420732837223
E-mail: kavrik@sklegal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Zábřeh
IČO
00303640
DIČ
CZ00303640
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2023-042727
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00303640

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 423.21 KB 25.04.2024 15:15:32
Zadávací dokumentace_Přílohy 3.61 MB 25.04.2024 15:15:32
Anonamizovaný seznam nabídek 14.56 KB 27.05.2024 13:49:32


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 101.94 KB 20.05.2024 08:46:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data