Diagnostika předpjatých mostů ve správě KSSLK
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Diagnostika předpjatých mostů ve správě KSSLK
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000003
Evidenční číslo VZ
05/2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.05.2024 12:58:26
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení diagnostického průzkumů mostů ev.č. 283-005, 01023-5 a 29031-1, zpřístupnění mostního objektu včetně zajištění případných souhlasů se vstupem na pozemky, které jsou nutné k provedení diagnostického průzkumu.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných diagnostik mostních objektů, předání konceptu diagnostických průzkumů zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze diagnostiky.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování součinnosti v zadávacím řízení na zpracování projektové dokumentace na realizaci opravy nebo rekonstrukce mostů (zejména součinnost při přípravě odpovědí na žádosti o vysvětlení).
Bližší specifikace rozsahu akce je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 483 220.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006, Liberec
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/55998/summary
Kontaktní údaje
Ing. Eva Ursíny
Telefon: +420 484 809 113
E-mail: eva.ursiny@ksslk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a ZD 449.09 KB 16.05.2024 12:58:26
Příloha č. 1 - Specifikace akce 2.12 MB 16.05.2024 12:58:26
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy 78.76 KB 16.05.2024 12:58:26
Příloha č. 3 - Vzor ČP kvalifikace 38.75 KB 16.05.2024 12:58:26
Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů 24.39 KB 16.05.2024 12:58:26
Příloha č. 5 - Vzor seznam poddodavatelů 21.48 KB 16.05.2024 12:58:26
Příloha č. 6 - Vzor ČP o délce praxe 21.32 KB 16.05.2024 12:58:26
Příloha č. 7 - Vzor krycího listu 22.53 KB 16.05.2024 12:58:26
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 206.52 KB 16.05.2024 12:58:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data