Most ev. č. 29029-3 Mšeno nad Nisou u hasičárny
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Most ev. č. 29029-3 Mšeno nad Nisou u hasičárny
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000005
Evidenční číslo VZ
09/2029
NIPEZ ID
-
Hlavní CPV kód
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.07.2024 13:45:05
Lhůta pro podání nabídek
22.07.2024 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru, poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 138 950.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/57814/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a ZD 383.29 KB 04.07.2024 13:45:05
Příloha č. 1 - Specifikace akce 2.92 MB 04.07.2024 13:45:05
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy 85.97 KB 04.07.2024 13:45:05
Příloha č. 3 - Vzor ČP kvalifikace 37.67 KB 04.07.2024 13:45:05
Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů 15.57 KB 04.07.2024 13:45:05
Příloha č. 5 - Vzor seznam poddodavatelů 17.21 KB 04.07.2024 13:45:05
Příloha č. 6 - Vzor ČP o délce praxe 20.04 KB 04.07.2024 13:45:05
Příloha č. 7 - Vzor krycího listu 22.60 KB 04.07.2024 13:45:05
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 206.52 KB 04.07.2024 13:45:05


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data