Zhotovení PD chodník Husova ul. od č. p. 1006 po křižovatku s odbočkou na Podlesí "Pacifik"
Město Holice

Informace

Název veřejné zakázky
Zhotovení PD chodník Husova ul. od č. p. 1006 po křižovatku s odbočkou na Podlesí "Pacifik"
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000508
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.09.2018 14:58:45
Lhůta pro podání nabídek
15.10.2018 10:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení projektové dokumentace na plánovanou investiční akci.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Holubova 1, 534 14 Holice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Holubova 1, 534 14 Holice
Kontaktní údaje
Mgr. Lucie Fritschová., referent odboru správy majetku a výstavby města,
tel. 730 892 846, 466 741 237,
e-mail: fritschova@mestoholice.cz
Petr Voženílek, referent odboru správy majetku a výstavby města (ve věcech technických)
tel. 605 265 600, 466 741 234
e-mail: vozenilek@mestoholice.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.11.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Holice
IČO
00273571
DIČ
CZ00273571
Poštovní adresa
Holubova 1/
534 01, Holice
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032101
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00273571

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 213.82 KB 24.09.2018 14:58:45
příloha č. 1 - průvodní dopis 28.50 KB 24.09.2018 14:58:45
příloha č. 2 - čestná prohlášení 24.01 KB 24.09.2018 14:58:45
příloha č. 3 - identifikační údaje uchazeče 35.50 KB 24.09.2018 14:58:45
příloha č. 4 - návrh smlouvy 32.38 KB 24.09.2018 14:58:45
příloha č. 5 - informace o předmětu VZ 174.62 KB 24.09.2018 14:58:45


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 30.41 KB 28.11.2018 12:53:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data