Prodejna jízdenek Kotva - Prodejní přepážka
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Prodejna jízdenek Kotva - Prodejní přepážka
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000527
Evidenční číslo VZ
NR-69-18-PŘ-Če
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.10.2018 11:37:37
Lhůta pro podání nabídek
02.11.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Prodejna jízdenek Kotva – Prodejní přepážka“, jehož předmětem je výroba a montáž prodejní přepážky se skleněnou nástavbou, vč. souvisejícího vybavení. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1327/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.11.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.68 MB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.00 KB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 211.98 KB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 3 - Rekapitulace ceny 11.51 KB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.22 KB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.46 KB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 6 - Půdorys prodejny jízdenek Kotva 15.81 KB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 7 - Prodejní přepážka - Pohled, řez 97.59 KB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 8 - Truhlářské pódium 32.68 KB 16.10.2018 11:37:37
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.04 KB 16.10.2018 11:37:37


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 435.81 KB 22.10.2018 14:37:27


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7286439 125.31 KB 02.09.2019 10:42:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Martin Vaněk 47830662 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Martin Vaněk 47830662 2018 111 745,00 bez DPH
- s DPH
111 745,00 bez DPH
- s DPH