PD - Tramvaje Poruba - lávka mezi 12. a 13. kolejí
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Tramvaje Poruba - lávka mezi 12. a 13. kolejí
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000530
Evidenční číslo VZ
TIP-22-18-PŘ-Du
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.10.2018 10:42:41
Lhůta pro podání nabídek
19.11.2018 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace s názvem „PD – Tramvaje Poruba – lávka mezi 12. a 13. kolejí II“ v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1395/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.69 MB 18.10.2018 10:42:41
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.09 KB 18.10.2018 10:42:41
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 43.57 KB 18.10.2018 10:42:41
příloha č. 3 – Rozsah předmětu plnění 99.76 KB 18.10.2018 10:42:41
příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.16 KB 18.10.2018 10:42:41
příloha č. 5 - Minimální rozsah výkonu AD 97.70 KB 18.10.2018 10:42:41
příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 21.08 KB 18.10.2018 10:42:41
příloha č. 7 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.07 KB 18.10.2018 10:42:41
příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.16 KB 18.10.2018 10:42:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data