Dodávka až 35 ks automatů pro výdej Ultralight karet k odbavování cestujících v MHD
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka až 35 ks automatů pro výdej Ultralight karet k odbavování cestujících v MHD
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000542
Evidenční číslo VZ
Z2018-037633
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.10.2018 11:42:16
Lhůta pro podání nabídek
30.11.2018 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem sektorové veřejné zakázky je
• dodávka až 35 ks automatů pro výdej Ultralight karet k odbavování cestujících v MHD Ostrava (dále také jako „automat“). Zadavatel si vyhrazuje odebrat menší množství automatů, než je shora uvedeno;
• dodávka SW pro zpracování dat a monitoring automatů
• dodávka systému pro účely on-line přenosů dat z i do clearingového centra.
Minimální technické podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1a – 1c zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 750 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1485/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace vč. příloh 967.07 KB 29.10.2018 11:42:16
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 274.44 KB 16.11.2018 13:20:03
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č 2 289.56 KB 22.11.2018 17:17:44
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna zadávací dokumentace č. 1 Změna zadávací dokumentace č. 1 včetně upravených příloh č 1a, 1b a 1c zadávací dokumentace. 391.31 KB 12.02.2019 15:49:56
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data