Dodávka až 35 ks automatů pro výdej Ultralight karet k odbavování cestujících v MHD
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka až 35 ks automatů pro výdej Ultralight karet k odbavování cestujících v MHD
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000542
Evidenční číslo VZ
Z2018-037633
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.10.2018 11:42:16
Lhůta pro podání nabídek
30.11.2018 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem sektorové veřejné zakázky je
• dodávka až 35 ks automatů pro výdej Ultralight karet k odbavování cestujících v MHD Ostrava (dále také jako „automat“). Zadavatel si vyhrazuje odebrat menší množství automatů, než je shora uvedeno;
• dodávka SW pro zpracování dat a monitoring automatů
• dodávka systému pro účely on-line přenosů dat z i do clearingového centra.
Minimální technické podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1a – 1c zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 750 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1485/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace vč. příloh 967.07 KB 29.10.2018 11:42:16
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 274.44 KB 16.11.2018 13:20:03
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č 2 289.56 KB 22.11.2018 17:17:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Cena bez DPH Cena s DPH Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH Skutečně uhrazená cena s DPH
Žádná data