PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000557
Evidenční číslo VZ
Z2019-011679
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.10.2018 11:05:20
Lhůta pro podání nabídek
06.02.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Provozní budova ZOO Hodonín - novostavba“ je demolice dvou stávajících administrativních budov v areálu ZOO Hodonín a výstavba nové Provozní budovy ZOO Hodonín. Budova bude sloužit pro zaměstnance areálu zoologické zahrady a je rozdělena do několika provozních celků: administrativa, sociální zázemí včetně výdejny jídel, skladovací zázemí, manipulace a příprava krmiv.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – projektová dokumentace, a v příloze č. 2 Zadávací dokumentace – soupis prací a výkaz výměr.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
28 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1527/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.03.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 893.82 KB 31.10.2018 11:05:20
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 1.31 MB 31.10.2018 11:05:20
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 94.91 MB 31.10.2018 11:05:20
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 491.19 KB 31.10.2018 11:05:20
Příloha č. 3_KRYCÍ LIST 37.00 KB 31.10.2018 11:05:20
Příloha č. 4_SMLOUVA O DÍLO - návrh 215.00 KB 31.10.2018 11:05:20
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.28 KB 31.10.2018 11:05:20
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.33 KB 31.10.2018 11:05:20
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.21 KB 31.10.2018 11:05:20
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 31.10.2018 11:05:20


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 77.98 KB 04.03.2019 14:58:05
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 509.33 KB 04.03.2019 14:58:29
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 174.28 KB 04.03.2019 14:58:43


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 244.27 KB 01.04.2019 10:21:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO část 1_MSO servis spol. s r.o. (IČ 49971379)_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN 8.60 MB 01.04.2019 10:22:06
SMLOUVA O DÍLO část 2_MSO servis spol. s r.o. (IČ 49971379)_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN 1.82 MB 01.04.2019 10:22:21
SMLOUVA O DÍLO část 3_MSO servis spol. s r.o. (IČ 49971379)_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN 1.93 MB 01.04.2019 10:22:36
DODATEK č. 1_MSO servis spol. s r.o. (IČ 49971379)_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN 3.42 MB 09.08.2019 13:48:41
DODATEK č. 2_MSO servis spol. s r.o. (IČ 49971379)_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN 3.01 MB 09.08.2019 13:48:59
Dodatek k SoD č. 3_Část 1_MSO servis spol. s r.o. (IČO 49971379)_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN 10.26 MB 04.03.2020 13:23:10
Dodatek k SoD č. 3_Část 2_MSO servis spol. s r.o. (IČO 49971379)_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN 5.37 MB 04.03.2020 13:23:31


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 441.14 KB 12.11.2018 15:28:57
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 454.81 KB 16.11.2018 09:21:40
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 480.34 KB 22.11.2018 13:32:19
Příloha č. 1 DI č. 3_Soupis prací a dodávek SO.01 Stavební část-03.1 Gastro vybavení 260.50 KB 22.11.2018 13:39:08
DODATEČNÁ INFORMACE č. 4_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 512.47 KB 04.12.2018 14:00:05
Příloha č. 1 DI č. 4_Soupis prací, dodávek a služeb 2.48 MB 04.12.2018 14:00:27
DODATEČNÁ INFORMACE č. 5_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 503.63 KB 10.12.2018 09:37:06
DODATEČNÁ INFORMACE č. 6_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 510.20 KB 11.12.2018 14:51:34
Příloha č. 1 DI č. 6_Soupis prací, dodávek a služeb 2.52 MB 11.12.2018 14:51:57
DODATEČNÁ INFORMACE č. 7_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 506.79 KB 08.01.2019 15:07:09
DODATEČNÁ INFORMACE č. 8_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 513.38 KB 09.01.2019 08:15:13
DODATEČNÁ INFORMACE č. 9_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 492.34 KB 09.01.2019 11:13:59
DODATEČNÁ INFORMACE č. 10_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 520.29 KB 10.01.2019 13:45:41
Příloha č. 1 DI č. 10_ Soupis prací, dodávek a služeb VV 10-1-19 2.48 MB 10.01.2019 13:46:06
DODATEČNÁ INFORMACE č. 11_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 510.78 KB 15.01.2019 14:23:44
DODATEČNÁ INFORMACE č. 12_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 529.69 KB 18.01.2019 12:49:26
DODATEČNÁ INFORMACE č. 13_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 483.05 KB 23.01.2019 15:59:32
DODATEČNÁ INFORMACE č. 14_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 539.57 KB 24.01.2019 14:46:54
DODATEČNÁ INFORMACE č. 15_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 499.38 KB 25.01.2019 12:14:59
DODATEČNÁ INFORMACE č. 16_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 522.93 KB 29.01.2019 11:25:39
DODATEČNÁ INFORMACE č. 17_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 499.61 KB 01.02.2019 12:03:07
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 163.72 KB 30.04.2020 15:06:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
HSF Systém a.s. 25903101 Zařazen - bez DPH 33 613 271,97 s DPH
MANAG, a.s. 47906898 Zařazen - bez DPH 33 152 066,00 s DPH
MSO servis spol. s r.o. 49971379 Zařazen 23 799 300,00 bez DPH 28 797 153,00 s DPH
ESOX, spol. s r.o. 00558010 Zařazen - bez DPH 31 962 546,20 s DPH
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. 46992707 Zařazen - bez DPH 30 643 053,98 s DPH
MiSta stavební společnost s.r.o. 04811631 Zařazen - bez DPH 29 644 998,00 s DPH
Moravská stavební unie - MSU s.r.o. 48529303 Zařazen - bez DPH 33 817 742,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MSO servis spol. s r.o. 49971379 Ukončení plnění dne 31. 03. 2020 23 799 300,00 bez DPH
28 797 153,00 s DPH
23 963 799,55 bez DPH
28 996 197,45 s DPH