PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000557
Evidenční číslo VZ
MUHO 13260/2018 OP
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.10.2018 11:05:20
Lhůta pro podání nabídek
03.01.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Provozní budova ZOO Hodonín - novostavba“ je demolice dvou stávajících administrativních budov v areálu ZOO Hodonín a výstavba nové Provozní budovy ZOO Hodonín. Budova bude sloužit pro zaměstnance areálu zoologické zahrady a je rozdělena do několika provozních celků: administrativa, sociální zázemí včetně výdejny jídel, skladovací zázemí, manipulace a příprava krmiv.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – projektová dokumentace, a v příloze č. 2 Zadávací dokumentace – soupis prací a výkaz výměr.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
28 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1527/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 893.82 KB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 1.31 MB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 94.91 MB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 491.19 KB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
Příloha č. 3_KRYCÍ LIST 37.00 KB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
Příloha č. 4_SMLOUVA O DÍLO - návrh 215.00 KB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.28 KB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.33 KB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.21 KB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 31.10.2018 11:05:20
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 441.14 KB 12.11.2018 15:28:57
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Cena bez DPH Cena s DPH Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH Skutečně uhrazená cena s DPH
Žádná data