Rekonstrukce trakční měnírny Martinov
ARCHIV - Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce trakční měnírny Martinov
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000578
Evidenční číslo VZ
Z2018-013878
Stav zakázky
Koncept
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.11.2018 16:17:32
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby pod názvem "Rekonstrukce trakční měnírny Martinov" v rozsahu a členění dle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., IČO: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, ze dne 22.11.2016, která tvoří přílohu č. 11 zadávací dokumentace a přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen "Smlouva o dílo"), který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (dále jen "Projektová dokumentace") a další činnosti s tím související (dále jen "dílo"). Dílo bude zhotoveno také v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými ve stavebním povolení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
36 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Kontaktní údaje
Ing. Eva Kolarčíková
+420 702 162 221
eva.kolarcikova@dpo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ARCHIV - Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757-archiv
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956-archiv
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757-archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 57.33 MB 14.11.2018 16:17:32
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 1.36 MB 14.11.2018 16:17:32
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Cena bez DPH Cena s DPH Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH Skutečně uhrazená cena s DPH
Žádná data