Rekonstrukce trakční měnírny Martinov
ARCHIV - Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce trakční měnírny Martinov
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000578
Evidenční číslo VZ
Z2018-013878
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.11.2018 16:17:32
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby pod názvem "Rekonstrukce trakční měnírny Martinov" v rozsahu a členění dle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., IČO: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, ze dne 22.11.2016, která tvoří přílohu č. 11 zadávací dokumentace a přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen "Smlouva o dílo"), který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (dále jen "Projektová dokumentace") a další činnosti s tím související (dále jen "dílo"). Dílo bude zhotoveno také v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými ve stavebním povolení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
36 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Kontaktní údaje
Ing. Eva Kolarčíková
+420 702 162 221
eva.kolarcikova@dpo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ARCHIV - Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757-archiv
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956-archiv
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757-archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 57.33 MB 14.11.2018 16:17:32
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 1.36 MB 14.11.2018 16:17:32
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 571.95 KB 23.01.2019 09:59:21
Žádná starší verze
Procesní list 217.95 KB 23.01.2019 09:59:32
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 74.87 MB 23.01.2019 10:02:54
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data