REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA HODONÍN - OC ROZMARÝNEK, IV. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VĚTRNÁ HŮRKA HODONÍN - OC ROZMARÝNEK, IV. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000591
Evidenční číslo VZ
180/ID170/2018
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.11.2018 13:27:52
Lhůta pro podání nabídek
10.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je zhotovení studie další etapy projektu "Regenerace panelového sídliště Větrná Hůrka - Hodonín - OC Rozmarýnek", včetně souvisejících doplňujících průzkumů, průběžných konzultací a jednání v sídle zadavatele. Studie bude řešit veřejné prostranství situované ve městě Hodoníně mezi ulicemi Měšťanskou a Brandlovou - Regenerace panelového sídliště Větrná Hůrka Hodonín – OC Rozmarýnek, IV. etapa. Celkový rozsah území, který bude řešen, činí cca 1,5 ha (viz příloha č. 5 - Mapový podklad). Studie bude zpracována jako podrobný materiál stanovující prostorové uspořádání a funkční využití veřejného prostranství.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_RPS VĚTRNÁ HŮRKA HODONÍN – OC ROZMARÝNEK, IV. ETAPA 706.64 KB 20.11.2018 13:27:52
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO 142.00 KB 20.11.2018 13:27:52
Příloha č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 25.69 KB 20.11.2018 13:27:52
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Zkušenosti pracovního týmu 18.76 KB 20.11.2018 13:27:52
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 19.19 KB 20.11.2018 13:27:52
Příloha č. 5_MAPOVÝ PODKLAD 212.68 KB 20.11.2018 13:27:52
Příloha č. 6_MAPOVÝ DETAIL 264.37 KB 20.11.2018 13:27:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_RPS VĚTRNÁ HŮRKA HODONÍN – OC ROZMARÝNEK, IV. ETAPA 461.19 KB 13.12.2018 13:52:47
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_RPS VĚTRNÁ HŮRKA HODONÍN – OC ROZMARÝNEK, IV. ETAPA 205.58 KB 13.12.2018 13:53:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_City Upgrade s.r.o._RPS VĚTRNÁ HŮRKA HODONÍN – OC ROZMARÝNEK, IV. ETAPA 2.80 MB 23.01.2019 10:38:10


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1_RPS VĚTRNÁ HŮRKA HODONÍN – OC ROZMARÝNEK, IV. ETAPA 514.28 KB 26.11.2018 10:07:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
City Upgrade, s.r.o. 02756021 Zařazen 240 000,00 bez DPH 290 400,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
City Upgrade, s.r.o. 02756021 240 000,00 bez DPH
290 400,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
City Upgrade, s.r.o. 02756021 Termín ukončení plnění dne 29. 11. 2019. - bez DPH
- s DPH
240 000,00 bez DPH
290 400,00 s DPH