Projektová dokumentace - CPA Delfín - patrové parkoviště
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Projektová dokumentace - CPA Delfín - patrové parkoviště
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000605
Evidenční číslo VZ
ORM/0203/18
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.11.2018 10:14:33
Lhůta pro podání nabídek
18.12.2018 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na služby je:
- projektová příprava a zajištění a provedení všech potřebných průzkumů a měření (geodetické zaměření), polohopisné a výškopisné zaměření, hluková studie
- zpracování architektonicko-dopravní studie na dvou/třípodlažní parkoviště s propojením do ul. Bří Lužů - navýšení počtu stání o cca 60 míst
- zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. výkonu inženýrské činnosti (zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí)
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. výkonu inženýrské činnosti (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení)
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do dokumentace pro zadání stavebních prací
- výkon občasného autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
880 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572805235
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1791/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 79.62 KB 30.11.2018 10:14:33
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 2.69 MB 30.11.2018 10:14:33
Žádná starší verze


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 181.65 KB 09.01.2019 11:13:47
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 190.83 KB 11.01.2019 08:14:36
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data