Dodávka dvousložkové plastické hmoty včetně materiálu na dodatečný posyp na realizaci a obnovu VDZ.
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka dvousložkové plastické hmoty včetně materiálu na dodatečný posyp na realizaci a obnovu VDZ.
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000615
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.12.2018 16:11:25
Lhůta pro podání nabídek
04.01.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka dvousložkové plastické hmoty bílé barvy pro nanášení za studena pro strukturální vodorovné dopravní značení a materiál na dodatečný posyp (balotina do plastických hmot za studena).

Jedná se o hmoty pro stálé vodorovné dopravní značení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Výrobek musí být schválený k použití na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a musí být evidován v Katalogu schválených výrobků – Oblast vodorovného dopravního značení (katalog je na webových stránkách http://www.kataloghmot.cz/katalog/Certifikovane%20systemy.htm).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.02.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 576.76 KB 10.12.2018 16:11:25
Příloha č. 01 - Závazný vzor rámcové smlouvy 28.55 KB 10.12.2018 16:11:25
Příloha č. 02 - Vzor čestného prohlášení 30.25 KB 10.12.2018 16:11:25
Příloha č. 03 - Vzor krycího listu nabídky 42.00 KB 10.12.2018 16:11:25
Příloha č. 04 - Návod k použití stroje Hofmann H18 airless 1.96 MB 10.12.2018 16:11:25
Příloha č. 05 - Tabulka pro výpočet hodnocené ceny 15.86 KB 10.12.2018 16:11:25
Příloha č. 06 - Seznam poddodavatelského plnění 15.52 KB 10.12.2018 16:11:25
Příloha č. 07 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 37.88 KB 10.12.2018 16:11:25


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 344.06 KB 27.02.2019 14:06:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.94 MB 27.02.2019 14:08:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hardman UH a.s. 26215951 Zařazen Česká republika Ne 5 600 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hardman UH a.s. 26215951 2019 5 600 000,00 bez DPH
- s DPH
1 562 327,00 bez DPH
- s DPH