Nákup asfaltových směsí 2019
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup asfaltových směsí 2019
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000633
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.01.2019 09:44:40
Lhůta pro podání nabídek
22.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky živičných směsí (obalených asfaltových směsí) z obaloven umístěných z technologických důvodů (dovozní vzdálenost) na území Statutárního města Ostrava popřípadě v obci sousedící s hranicí Statutárního města Ostrava.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2261/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 735.84 KB 08.01.2019 09:44:40
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.39 KB 08.01.2019 09:44:40
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 35.75 KB 08.01.2019 09:44:40
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 107.41 KB 08.01.2019 09:44:40
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.74 KB 08.01.2019 09:44:40
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data