Tramvajová zastávka se zastávkovým mysem Zábřeh (výstupní) II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Tramvajová zastávka se zastávkovým mysem Zábřeh (výstupní) II
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000634
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.01.2019 10:38:04
Lhůta pro podání nabídek
30.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Tramvajová zastávka se zastávkovým mysem Zábřeh (výstupní) II“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění dle dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Provedení díla je vč. zajištění veškerých souvisejících činností specifikovaných v čl. II závazného návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2257/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.65 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 136.84 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací 19.08 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 56.45 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Seznam vedoucích profesních pracovníků 19.75 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.79 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Příloha č. 7 – Seznam referenčních zakázek 73.28 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Příloha č. 8 – Projektová dokumentace 3.64 MB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Příloha č. 9 – Požadavky na elektronickou komunikaci 93.94 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 771.08 KB 08.01.2019 10:38:04
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data