Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů)
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů)
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000637
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.01.2019 13:02:57
Lhůta pro podání nabídek
21.01.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je obnova fasádní pláště budovy Panského domu č. p. 77, tj. provedení nových štukových a sanačních omítek, jejich nátěr silikátovou barvou, provedení repase stávajících dvojitých dřevěných oken a vstupních dřevěných vrat, dodání nových klempířských a zámečnických prvků na západní části fasády (ul. Kaunicova), na jižní části fasády se provede pouze oprava stávající římsy (ul. Moravská).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 900 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2263/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
572 805 236
libor.manda@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.03.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k podání nabídky 221.76 KB 09.01.2019 13:02:57
Žádná starší verze
1. Krycí list 37.24 KB 09.01.2019 13:02:57
Žádná starší verze
2. PD 3.11 MB 09.01.2019 13:02:57
Žádná starší verze
3. VV 151.82 KB 09.01.2019 13:02:57
Žádná starší verze
4. Smlouva o dílo 80.76 KB 09.01.2019 13:02:57
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 41.58 KB 09.01.2019 13:02:57
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou komunikaci 29.39 KB 09.01.2019 13:02:57
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.26 MB 11.03.2019 10:16:56
Žádná starší verze
Dodatek č. 1 318.03 KB 14.03.2019 09:38:34
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 200.28 KB 11.03.2019 10:15:30
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 160.68 KB 11.03.2019 10:16:10
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Stavební firma Hanáček, s.r.o. 29239109 Zařazen 1 695 898,00 bez DPH - s DPH
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen 1 478 197,00 bez DPH - s DPH
ZESS, a.s. 15547906 Zařazen 1 895 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Stavební firma Hanáček, s.r.o. 29239109