PD – Areál tramvaje Poruba
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Areál tramvaje Poruba
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000642
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.01.2019 11:11:23
Lhůta pro podání nabídek
19.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 (dvě) samostatné části, kde dodavatel může podat nabídku pro jednu část, nebo všechny části veřejné zakázky. Výsledkem tohoto poptávkového řízení bude uzavření 2 (dvou) smluv o dílo s tím dodavatelem, který pro danou část veřejné zakázky předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Veřejná zakázky na zpracování projektové dokumentace je rozdělena následovně:
Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV
Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2339/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadavaci dokumentace 3.74 MB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Část A Návrh smlouvy o dílo včetně příloh 554.98 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Priloha č. 1 ZD Část A Vzor čestného prohlášení 22.21 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Část A Seznam referenčních zakázek 84.59 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Priloha č. 4 ZD Část B Vzor čestného prohlášení 22.38 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Část B Návrh smlouvy o dílo včetně příloh 350.13 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Část B Situace Areál tramvaje Poruba 689.96 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 93.98 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze


1. Část

Název časti
Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků (1. Část)

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele (1. Část)

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH Skutečně uhrazená cena s DPH
Žádná data

Dokumenty - (1. Část)

2. Část

Název časti
Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků (2. Část)

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele (2. Část)

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH Skutečně uhrazená cena s DPH
Žádná data

Dokumenty - (2. Část)