PD – Areál tramvaje Poruba
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Areál tramvaje Poruba
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000642
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.01.2019 11:11:23
Lhůta pro podání nabídek
19.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 (dvě) samostatné části, kde dodavatel může podat nabídku pro jednu část, nebo všechny části veřejné zakázky. Výsledkem tohoto poptávkového řízení bude uzavření 2 (dvou) smluv o dílo s tím dodavatelem, který pro danou část veřejné zakázky předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Veřejná zakázky na zpracování projektové dokumentace je rozdělena následovně:
Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV
Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2339/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadavaci dokumentace 3.74 MB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Část A Návrh smlouvy o dílo včetně příloh 554.98 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Priloha č. 1 ZD Část A Vzor čestného prohlášení 22.21 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Část A Seznam referenčních zakázek 84.59 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Priloha č. 4 ZD Část B Vzor čestného prohlášení 22.38 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Část B Návrh smlouvy o dílo včetně příloh 350.13 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Část B Situace Areál tramvaje Poruba 689.96 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 93.98 KB 11.01.2019 11:11:23
Žádná starší verze


1. část - Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Název časti
Část A - PD - Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí

Název časti
Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty