Projektová dokumentace Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Projektová dokumentace Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000652
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.01.2019 08:33:39
Lhůta pro podání nabídek
12.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, pro stavební povolení a provádění staveb dle vyhl. č. 146/2008 Sb., přílohy č. 9 pod názvem: Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
578 512.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2497/summary
Kontaktní údaje
Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572805231
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva 179.71 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
1. Krycí list 37.12 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
2. Rozpis ceny 40.50 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
3. Návrh smlouvy o dílo 145.50 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
4. Situace, požadavky 4.01 MB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 43.79 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou dokumentaci 29.39 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data