Projektová dokumentace Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Projektová dokumentace Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000652
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.01.2019 08:33:39
Lhůta pro podání nabídek
12.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, pro stavební povolení a provádění staveb dle vyhl. č. 146/2008 Sb., přílohy č. 9 pod názvem: Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
578 512.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2497/summary
Kontaktní údaje
Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572805231
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.03.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva 179.71 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
1. Krycí list 37.12 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
2. Rozpis ceny 40.50 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
3. Návrh smlouvy o dílo 145.50 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
4. Situace, požadavky 4.01 MB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 43.79 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou dokumentaci 29.39 KB 25.01.2019 08:33:39
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 674.29 KB 22.03.2019 11:53:22
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 186.50 KB 22.03.2019 11:52:45
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 157.18 KB 22.03.2019 11:53:00
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Zdeněk Vladyka 76532232 Zařazen 540 000,00 bez DPH 540 000,00 s DPH
NELL PROJEKT s.r.o. 29209081 Zařazen 486 000,00 bez DPH 588 060,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Zdeněk Vladyka 76532232