Rekonstrukce pracoviště diagnostiky na střediscích Autobusy Hranečník a Trolejbusy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce pracoviště diagnostiky na střediscích Autobusy Hranečník a Trolejbusy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000652
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.02.2019 12:51:51
Lhůta pro podání nabídek
29.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologie dle technické specifikace přílohy č. 2a smlouvy - Hydraulické zařízení ke zjišťování vůlí náprav pro pracoviště Hranečník a Trolejbusy, přílohy č. 2b smlouvy - Válcová zkušebna brzd včetně příslušenství pro pracoviště autobusy Hranečník a Trolejbusy a přílohy č. 2c smlouvy - Odsávání výfukových plynů včetně příslušenství pro pracoviště autobusy Hranečník vč. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), provedení stavebních úprav montážní jámy a podlahy včetně stavební připravenosti pro dodávku a montáž technologie dle DPS a demontáž stávající technologie.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2582/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
15.04.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 736.25 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.76 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Návrh SOD 166.41 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.15 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 4a ZD Hydraulické zařízení ke zjišťování vůlí náprav_autobusy a trolejbusy 46.09 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 4b ZD Válcová zkušebna brzd včetně příslušenství_autobusy a trolejbusy 50.24 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 4c ZD Odsávání výfukových plynů včetně příslušenství_autobusy Hranečník 47.00 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 113.98 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Vymezení obchodního tajemství 97.57 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Seznam referencí 19.00 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.22 KB 04.02.2019 12:51:51
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č.1 405.03 KB 25.02.2019 15:03:26
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 424.55 KB 11.03.2019 09:38:40
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data