Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k. ú. Újezdec u Luhačovic
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k. ú. Újezdec u Luhačovic
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000653
Evidenční číslo VZ
Z2019-004671
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.02.2019 10:04:48
Lhůta pro podání nabídek
13.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výstavba retenční nádrže na levém břehu Olšavy v místě bývalého mlýnského náhonu. Hlavní funkcí tohoto vodního díla je významné zvýšení retence území, díky kterému vodní plochy účinně zachytí a transformují přítoky z povodí bezejmenného levostranného přítoku Olšavy. Součástí stavby je rekonstrukce odběrného objektu a částečná obnova mlýnského náhonu z řeky Olšavy.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572 805 231
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2599/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 38.91 MB 07.02.2019 10:04:48
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 84.33 KB 27.02.2019 11:03:38
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 259.18 KB 05.03.2019 08:55:35
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 886.41 KB 29.05.2019 13:19:52
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 9.36 MB 29.05.2019 07:47:19
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hydro & KOV s.r.o. 27720161 Zařazen - bez DPH 10 755 554,00 s DPH
AQUASYS spol. s r.o. 25344447 Zařazen - bez DPH 11 253 000,00 s DPH
Paleso s.r.o. 29276276 Zařazen - bez DPH 8 125 267,00 s DPH
TUFÍR, spol. s r.o. 26263718 Zařazen - bez DPH 10 032 485,25 s DPH
Ekostavby Brno, a.s. 46974687 Zařazen - bez DPH 8 693 234,00 s DPH
PAS Natura s.r.o. 26035782 Zařazen - bez DPH 8 879 084,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Paleso s.r.o. 29276276