Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k. ú. Újezdec u Luhačovic
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k. ú. Újezdec u Luhačovic
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000653
Evidenční číslo VZ
Z2019-004671
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.02.2019 10:04:48
Lhůta pro podání nabídek
13.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výstavba retenční nádrže na levém břehu Olšavy v místě bývalého mlýnského náhonu. Hlavní funkcí tohoto vodního díla je významné zvýšení retence území, díky kterému vodní plochy účinně zachytí a transformují přítoky z povodí bezejmenného levostranného přítoku Olšavy. Součástí stavby je rekonstrukce odběrného objektu a částečná obnova mlýnského náhonu z řeky Olšavy.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572 805 231
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2599/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 38.91 MB 07.02.2019 10:04:48
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 84.33 KB 27.02.2019 11:03:38
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 259.18 KB 05.03.2019 08:55:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data