Investiční záměr – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Investiční záměr – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000659
Evidenční číslo VZ
NR-19-19-ZPŘ-Ko-OPD
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.02.2019 16:02:32
Lhůta pro podání nabídek
14.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování investičního záměru pro stavbu „Investiční záměr - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa“. Investiční záměr bude zpracován dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
325 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2686/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 767.54 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 862.51 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.30 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti, 73.37 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 81.62 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 42.21 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Požadavky na vyhotovení investičního záměru 110.53 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 98.36 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Mapa zájmového území Hranečník 872.65 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.70 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 85.00 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 95.97 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. přílohy č.1 a č.2 19.20 MB 28.02.2019 15:43:05
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 652.44 KB 01.03.2019 13:06:54
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data