Investiční záměr – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Investiční záměr – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000659
Evidenční číslo VZ
NR-19-19-ZPŘ-Ko-OPD
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.02.2019 16:02:32
Lhůta pro podání nabídek
14.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování investičního záměru pro stavbu „Investiční záměr - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1.etapa“. Investiční záměr bude zpracován dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
325 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2686/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
15.04.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 767.54 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 862.51 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.30 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti, 73.37 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 81.62 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 42.21 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Požadavky na vyhotovení investičního záměru 110.53 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 98.36 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Mapa zájmového území Hranečník 872.65 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.70 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 85.00 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 95.97 KB 14.02.2019 16:02:32
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 727.39 KB 07.05.2019 09:35:58
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. přílohy č.1 a č.2 19.20 MB 28.02.2019 15:43:05
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 652.44 KB 01.03.2019 13:06:54
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ÚJV Řež, a.s. 46356088 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data