Oprava fasády MŠ Havřice
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava fasády MŠ Havřice
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000661
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.03.2019 14:17:34
Lhůta pro podání nabídek
20.03.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je obnova fasádního pláště budovy mateřské školy v Havřicích č. p. 1. Provedeny budou opravy štukových a sanačních omítek, jejich nátěr silikonovou a silikátovou barvou v ul. Brodská a v části vnitrobloku budovy se sídlem v Uherském Brodě.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
240 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2918/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k podání nabídky 202.57 KB 05.03.2019 14:17:34
Žádná starší verze
1. Krycí list 37.25 KB 05.03.2019 14:17:34
Žádná starší verze
2. VV 84.96 KB 05.03.2019 14:17:34
Žádná starší verze
3. Návrh smlouvy 201.00 KB 05.03.2019 14:17:34
Žádná starší verze
4. Čestné prohlášení 41.62 KB 05.03.2019 14:17:34
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou komunikaci 29.39 KB 05.03.2019 14:17:34
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 229.97 KB 08.03.2019 13:08:50
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 1 88.71 KB 08.03.2019 13:09:12
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.41 MB 26.04.2019 08:25:41
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 225.01 KB 26.04.2019 08:24:59
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 164.00 KB 26.04.2019 08:25:12
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
REDAL AKTIV CZ s.r.o. 03331903 Zařazen 223 237,71 bez DPH - s DPH
Jiří Kreisl 18793282 Zařazen 234 255,00 bez DPH - s DPH
HOKR STAVBY s.r.o. 25593056 Zařazen 246 926,72 bez DPH - s DPH
Radim Reniers 05453984 Zařazen 210 757,00 bez DPH - s DPH
ZESS, a.s. 15547906 Zařazen 224 560,98 bez DPH - s DPH
SATIM CZ s.r.o. 29199433 Zařazen 228 399,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Radim Reniers 05453984