Veřejné osvětlení Králov
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Veřejné osvětlení Králov
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000664
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.03.2019 09:33:04
Lhůta pro podání nabídek
25.03.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného osvětlení pro zajištění osvětlenosti obslužné komunikace v lokalitě Králov. Stavba bude provedena na parcelách č. 9300, 8880, 7556/3, 7556/11 k. ú. Uherský Brod. Řešení veřejného osvětlení je navrženo pomocí svítidel s technologií LED osazených na ocelových osvětlovacích stožárech výšky 6 m - viz Výzva k podání nabídek.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
460 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2985/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva 203.41 KB 12.03.2019 09:33:04
Žádná starší verze
1. Krycí list 37.27 KB 12.03.2019 09:33:04
Žádná starší verze
2. PD 938.37 KB 12.03.2019 09:33:04
Žádná starší verze
3. VV 85.50 KB 12.03.2019 09:33:04
Žádná starší verze
4. Návrh smlouvy 203.00 KB 12.03.2019 09:33:04
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 43.87 KB 12.03.2019 09:33:04
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou dokumentaci 29.39 KB 12.03.2019 09:33:04
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 232.79 KB 14.03.2019 10:11:18
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 1 204.50 KB 14.03.2019 10:11:33
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 236.08 KB 19.03.2019 13:03:14
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 2 89.00 KB 19.03.2019 13:03:33
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.28 MB 07.05.2019 11:44:09
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 195.27 KB 07.05.2019 11:43:38
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 159.27 KB 07.05.2019 11:43:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ZAMONT cz s.r.o. 26284570 Zařazen 425 705,00 bez DPH - s DPH
Led Passive s.r.o. 07729499 Zařazen 407 291,00 bez DPH - s DPH
elektroben s.r.o. 02359782 Zařazen 389 785,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
elektroben s.r.o. 02359782