Realizace snížení radonu v pobytových místnostech školy ul. Jesenické 1284/10 v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Realizace snížení radonu v pobytových místnostech školy ul. Jesenické 1284/10 v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000055
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.06.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
27.04.2016 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je realizace níže specifikovaných stavebních a měřících prací uchazečem na základě uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním uchazečem.
Předmět zakázky je realizace protiradonových opatření dle zpracované projektové dokumentace „Protiradonová opatření, Základní škola, ul. Jesenická 10, Bruntál“ Ing. Postulka Rostislav, březen 2015 vč. mezioperačního měření radonu v jednotlivých sekcích – pavilonech. Podkladem pro předmět zakázky bylo měření radonu Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Státním ústavem radiační ochrany a radonová měření firmou Proton plus s.r.o.
Vybraný dodavatel bude spolupůsobit při zajištění stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost tak, aby provedená opatření byla účinná.Datum zahájení zadávacího řízení: 13.4.2016

Další informace: http://www.mubruntal.cz/uredni-deska/2/p1=28178
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.35 MB 01.06.2016 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 4.77 MB 01.06.2016 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
RAKORD - R & R, spol. s r.o. 43960065 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
RAKORD - R & R, spol. s r.o. 43960065