Výměna oken a balkónových dveří v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna oken a balkónových dveří v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000015
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.03.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
16.02.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí technicko-realizační i technologická část díla. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně potřebných dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a montáží prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zaměření, dodávka, montáž oken a dveří včetně vnějšího a vnitřního zednického zapravení, malby špalet venkovních a vnitřních, dodávky parapetů, žaluzií, demontáže a likvidace starých oken v objektu Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, Bruntál
Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou otevřeným řízením mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadávána prostřednictvím odboru správy majetku a rozvoje města v elektronické aukci v prostředí aukční síně PROe.biz (Id.:784) v zastoupení zadavatele Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, Bruntál.


Datum zahájení zadávacího řízení: 6.2.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/vymena-oken-a-balkonovych-dveri-v-objektu-centrum-socialnich-sluzeb-pro-seniory-pohoda-p-o-okruzni-1779-16-792-01-bruntal/ds-45066
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 2.20 MB 10.03.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 9.13 MB 10.03.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STAV ZEMAN s.r.o. 28270061 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data