Demolice bytového domu na ulici Pěší 1847/2 v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Demolice bytového domu na ulici Pěší 1847/2 v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000051
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.06.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
18.05.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je demolice zchátralého objektu na ul. Pěší č. p. 1847/2 v k. ú. města Bruntál na p. č. 4617. Jedná se o nevyužitý objekt umístěný v obytné zóně.
Předmětem demolice je zděná budova s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími + půdním prostorem. Střecha valbová. Krovy jsou dřevěné. Zdivo suterénu smíšené z cihel a kamene, nadzemní podlaží z cihel plných. Stropní konstrukce železobetonové, krytina se již na objektu nenachází.
Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci bouracích pracích, budou shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.


Datum zahájení zadávacího řízení: 4.5.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/demolice-bytoveho-domu-na-ulici-pesi-1847-2-v-bruntale/ds-45083
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
584 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.98 MB 15.06.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 8.11 MB 15.06.2017 00:00:00
Přílohy smlouvy o dílo 2.36 MB 15.06.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
DEMSTAV group, s.r.o. 27844935 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DEMSTAV group, s.r.o. 27844935