Zpracování PD - Přístavba saunového světa k Wellness Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zpracování PD - Přístavba saunového světa k Wellness Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000091
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.12.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
23.11.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro:

a) Pro vydání územního rozhodnutí:
- dle Přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně dokladové části – na základě plné moci
- tištěné paré – počet kusů 4 (autorizované), na nosiči CD (formáty PDF a DGN nebo DWG) – počet kusů 1

b) Pro vydání stavebního povolení:
- dle Přílohy č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně dokladové složky – na základě plné moci, vč. předběžné kalkulace nákladů na realizaci díla
- tištěné paré – počet kusů 4 (autorizované), na nosiči CD (formáty PDF a DGN nebo DWG) – počet kusů 1

c) Pro provádění stavby:
- dle Přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů
- tištěné paré – počet kusů 6, na nosiči CD (formát PDF a DGN nebo DGW) – počet kusů 1
- výkaz výměr zpracovaný do položkového rozpočtu dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

d) Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby:
- po celou dobu realizace stavby

Obecné požadavky:
Předmětem projektové dokumentace a autorského dozoru je přístavba saunového světa v rámci areálu Wellness centra Bruntál, spočívající především v rozšíření stávající nabídky Wellness centra o dvě finské sauny, aromatickou saunu, bio saunu, solnou saunu, kneipův chodník, ochlazovací sprchy a bazének, ochlazovací prostor. Zároveň bude vybudován šatnový prostor, nápojový bar a místnost pro masáže.


Datum zahájení zadávacího řízení: 9.11.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/zpracovani-pd-pristavba-saunoveho-sveta-k-wellness-bruntal/ds-45151/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.12.2017
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.24 MB 19.12.2017 06:05:46


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.23 MB 19.12.2017 06:05:46


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečné ceny přesahující 1 rok 183.79 KB 23.01.2019 07:02:33
Výše skutečné ceny přesahující 1 rok 184.09 KB 23.01.2019 07:02:33
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující 1 rok 239.23 KB 25.02.2020 11:01:48
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující rok 402.26 KB 17.03.2021 08:00:00
Skutečně uhrazená cena za rok 2021 482.96 KB 31.03.2022 08:47:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AF Projekt s.r.o. 27838528 Zařazen Česká republika Ne 1 772 000,00 bez DPH
- s DPH
IN AD, spol. s.r.o. 44012888 Zařazen Česká republika Ne 1 820 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AF Projekt s.r.o. 27838528 2017 1 772 000,00 bez DPH
2 144 120,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
AF Projekt s.r.o. 27838528 2018 1 772 000,00 bez DPH
2 144 120,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
AF Projekt s.r.o. 27838528 2019 1 772 000,00 bez DPH
2 144 120,00 s DPH
1 472 000,00 bez DPH
1 781 120,00 s DPH
AF Projekt s.r.o. 27838528 2020 1 772 000,00 bez DPH
2 144 120,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
AF Projekt s.r.o. 27838528 2021 1 772 000,00 bez DPH
2 144 120,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
AF Projekt s.r.o. 27838528 2022 1 772 000,00 bez DPH
2 144 120,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
AF Projekt s.r.o. 27838528 2023 1 772 000,00 bez DPH
2 144 120,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH