Rekonstrukce otopné soustavy včetně nového zdroje tepla Mateřské školy Na Liščině 689/12A, Ostrava - Hrušov 31/19
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce otopné soustavy včetně nového zdroje tepla Mateřské školy Na Liščině 689/12A, Ostrava - Hrušov 31/19
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000653
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.03.2019 11:24:41
Lhůta pro podání nabídek
04.04.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletní realizace rekonstrukce otopné soustavy, instalace tepelného čerpadla typu vzduch - voda, instalace nového elektrokotle, doplnění kabelové trasy pro elektrokotel a tepelné čerpadlo, doplnění vývodů v hlavním rozvaděči a další práce související se zabezpečením splnění všech podmínek a požadavků vydaného územního souhlasu, dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí k realizaci této stavby. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací z 7/2018, zpracovanou Ing. Janem Řehořem, Podevsí 175/7, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice, ČKAIT 1103832 (IP00 – pozemní stavby).

Prohlídka místa plnění: 28.03.2019 v 10:00 hodin, sraz před budovou Mateřské školy Na Liščině 689/12A, Ostrava – Hrušov.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 52.50 KB 22.03.2019 11:24:41
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 533.42 KB 22.03.2019 11:24:41
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 349.91 KB 22.03.2019 11:24:41
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní kvalifikační předpoklady 46.50 KB 22.03.2019 11:24:41
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 49.50 KB 22.03.2019 11:24:41
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Výkaz výměr 140.50 KB 22.03.2019 11:24:41
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Technická specifikace 10.69 MB 22.03.2019 11:24:41
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 559.42 KB 22.03.2019 11:24:41
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo MŠ Na Liščině 1.56 MB 15.05.2019 13:16:28
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. 28287967 Zařazen - bez DPH - s DPH
Řehoř s.r.o. 26860970 Zařazen - bez DPH - s DPH
REMER, a.s. 19015003 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. Lubomír Nováček 64979750 Zařazen - bez DPH - s DPH
FIKO-INSTAL s.r.o. 27821731 Zařazen - bez DPH - s DPH
Pavel Šomek 48425052 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Řehoř s.r.o. 26860970 877 464,90 bez DPH
- s DPH
877 464,90 bez DPH
- s DPH