Dodávka dřevěných pražců
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka dřevěných pražců
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000672
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.03.2019 09:36:34
Lhůta pro podání nabídek
10.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka dřevěných pražců“ je dodání nových dřevěných impregnovaných příčných a výhybkových pražců, včetně dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3082/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 818.66 KB 25.03.2019 09:36:34
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.08 KB 25.03.2019 09:36:34
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 38.77 KB 25.03.2019 09:36:34
Příloha č. 3 ZD - Specifikace výhybkových pražců 12.40 KB 25.03.2019 09:36:34
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.34 KB 25.03.2019 09:36:34
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.31 KB 25.03.2019 09:36:34
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 97.01 KB 25.03.2019 09:36:34


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8953587 125.29 KB 02.09.2019 11:20:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
METALCOM Kutná Hora a.s. 61672068 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
4 - steel s.r.o. 46710337 Zařazen Slovenská republika Ne - bez DPH
- s DPH
Josef Krenželok 48721832 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
4 - steel s.r.o. 46710337 2019 2 562 451,68 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
4 - steel s.r.o. 46710337 1. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
4 - steel s.r.o. 46710337 2. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
511 200,00 bez DPH
- s DPH
4 - steel s.r.o. 46710337 3. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
2 051 251,68 bez DPH
- s DPH