Oprava tramvajové tratě na ul. Závodní v úseku Sovova - bezejmenná a v úseku Rudná - Na Obvodu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava tramvajové tratě na ul. Závodní v úseku Sovova - bezejmenná a v úseku Rudná - Na Obvodu
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000676
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.04.2019 10:35:09
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava tramvajové tratě na ul. Závodní v úseku Sovova - bezejmenná a v úseku Rudná - Na Obvodu“. v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (dále také jen PD) a soupisem prací (výkazem výměr) vypracované Ing. Vlastimilem Šmířákem, Zelená 3027/41, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3179/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
20.05.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.45 KB 01.04.2019 10:35:09
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 215.34 KB 01.04.2019 10:35:09
Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr 25.13 KB 01.04.2019 10:35:09
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 54.49 KB 01.04.2019 10:35:09
Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.62 KB 01.04.2019 10:35:09
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 37.02 KB 01.04.2019 10:35:09
Příloha č. 7 - Projektová dokumentace 7.82 MB 01.04.2019 10:35:09
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.05 KB 01.04.2019 10:35:09
Zadávací dokumentace 664.25 KB 01.04.2019 10:35:09


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna zadávacích podmínek č. 1 351.65 KB 09.04.2019 15:09:47
PD - Přechodné dopravní značení Příloha ke Změně zadávacích podmínek č. 1 4.30 MB 09.04.2019 15:10:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data