Dodávka hydraulické ohýbačky plechu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka hydraulické ohýbačky plechu
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000686
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.05.2019 11:56:05
Lhůta pro podání nabídek
06.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité, hydraulické ohýbačky na plech s příslušenstvím dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále také jen ZD) vč. dodání související dokumentace, která je blíže specifikována zejména v návrhu kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3561/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 734.82 KB 02.05.2019 11:56:05
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.72 KB 02.05.2019 11:56:05
Příloha č. 2 ZD Návrh kupní smlouvy 41.82 KB 02.05.2019 11:56:05
Příloha č. 3 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 57.59 KB 02.05.2019 11:56:05
Příloha č. 4 ZD Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.52 KB 02.05.2019 11:56:05
Příloha č. 5 ZD Technická specifikace 48.46 KB 02.05.2019 11:56:05
Příloha č. 6 ZD Seznam referenčních zakázek 36.02 KB 02.05.2019 11:56:05
Příloha č. 7 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.30 KB 02.05.2019 11:56:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 469.22 KB 13.05.2019 12:24:37
Příloha č. 5 ZD Technická specifikace_úprava190513 47.64 KB 13.05.2019 12:25:57
Vysvětlení ZD č. 2 480.96 KB 23.05.2019 08:30:21
Příloha č. 2 ZD Návrh kupní smlouvy_úprava 23.5.2019 41.82 KB 23.05.2019 08:30:47


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9617515 141.57 KB 31.03.2020 15:55:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data