Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny, Úzká ulička, Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny, Úzká ulička, Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000681
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.05.2019 14:04:08
Lhůta pro podání nabídek
29.05.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o stavební úpravy stávajícího sociálního zázemí tělocvičny. V rámci stavby bude provedeno vybourání 4 kusů příček u sprch v umyvárnách, osekání všech obkladů, soklů a dlažeb v sociálních prostorách a chodbě, vybourání podlah pro nové rozvody ležaté kanalizace, realizace 2 kusů prostupu základem velikosti 300/300 mm pod obvodovou a vnitřní nosnou stěnou, demontáž všech zařizovacích předmětů a otopných těles, demontáž zásobníků mýdla, ubrousků, držáků toaletního papíru apod. (tyto budou po rekonstrukci prostor zpět osazeny). Jsou navrženy vysprávky omítek, nové obklady a dlažby, malba, ve sprchách budou osazeny nové sanitární příčky z PUR materiálu. Nová ot. plocha je navržena /s ohledem na stávající stav/ z řady litinových článkových těles s dvounásobným nátěrem, doplněných na přípoji termoventily a šroubeními. Při návrhu systému je uvažováno s použitím měděných rozvodů, doplněných tep. Izolací. Nová splašková kanalizace odvádí odpady od zařizovacích předmětů hygienických místností a dopojuje výstupy z 2.-3.NP. Šikmé připojovací potrubí od předmětů je navrženo plastové. Svislé svody jsou navrženy z hrdlového novoduru HT, doplněné izolaci PUR tl.5mm. Po trase je nutné osadit předepsané čistící kusy. V souvislosti s úpravou soc. zázemí bude řešena i nová přípojka splaškové kanalizace DN 200, délky 30 m.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 273 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3697/summary
Kontaktní údaje
Josef Mikulec
josef.mikulec@ub.cz
+420 572 805 232
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.06.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 6.31 MB 14.05.2019 14:04:08
Žádná starší verze
Návrh smlouvy - nová verze 183.00 KB 28.05.2019 08:19:21
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.84 MB 02.07.2019 11:09:03
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru 164.86 KB 20.06.2019 10:51:30
Žádná starší verze
Protokol 221.43 KB 20.06.2019 10:51:52
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
FAKO spol. s r.o. 18188711 Zařazen 1 636 699,75 bez DPH 1 980 405,79 s DPH
Stavební firma Hanáček, s.r.o. 29239109 Zařazen 1 144 787,00 bez DPH 1 385 192,00 s DPH
VODO-TOPO Horecký s.r.o. 46970592 Zařazen 1 204 670,25 bez DPH 1 457 651,00 s DPH
BOĎA - stav s.r.o. 29463823 Zařazen 1 143 034,96 bez DPH 1 383 072,30 s DPH
HOKR STAVBY s.r.o. 25593056 Zařazen 1 137 414,87 bez DPH 1 376 272,00 s DPH
ZESS, a.s. 15547906 Zařazen 1 174 181,00 bez DPH 1 420 759,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HOKR STAVBY s.r.o. 25593056