REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000662
Evidenční číslo VZ
150/ID208/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.05.2019 08:59:14
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO“ je odstranění starého oplocení kolem MŠ v celém rozsahu jeho nadzemní části, včetně odstranění všech dřevin a křovin, které by znemožňovaly provádění stavebních prací či mohly negativně působit na konstrukci oplocení, a zhotovení oplocení nového.
Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této veřejné zakázky.

Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací (viz příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), a výkazem výměr (Soupis prací a dodávek, viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO 704.39 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2.07 MB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 100.18 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 3_NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 163.50 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.83 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 18.49 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data