REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000662
Evidenční číslo VZ
150/ID208/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.05.2019 08:59:14
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO“ je odstranění starého oplocení kolem MŠ v celém rozsahu jeho nadzemní části, včetně odstranění všech dřevin a křovin, které by znemožňovaly provádění stavebních prací či mohly negativně působit na konstrukci oplocení, a zhotovení oplocení nového.
Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této veřejné zakázky.

Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací (viz příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), a výkazem výměr (Soupis prací a dodávek, viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO 704.39 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2.07 MB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 100.18 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 3_NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 163.50 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.83 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 18.49 KB 22.05.2019 08:59:14
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO 147.17 KB 26.06.2019 11:04:04
Žádná starší verze
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO 205.70 KB 26.06.2019 11:04:21
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo část 1_REPOS-ING s.r.o. (05791171)_Rekonstrukce oplocení MŠ Jilemnického 5.34 MB 19.07.2019 09:32:56
Žádná starší verze
Smlouva o dílo část 2_REPOS-ING s.r.o. (05791171)_Rekonstrukce oplocení MŠ Jilemnického 2.16 MB 19.07.2019 09:33:14
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
REPOS-ING s.r.o. 05791171 Zařazen - bez DPH 1 692 870,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
REPOS-ING s.r.o. 05791171 1 399 065,88 bez DPH
1 692 870,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH