VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000663
Evidenční číslo VZ
150/ID210/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.05.2019 09:49:30
Lhůta pro podání nabídek
19.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ je demontáž stávajícího osvětlení a dodávka nového osvětlení včetně montáže, dle položkového rozpočtu a technického popisu zakázky (viz příloha č.1 a příloha č. 2).
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části (dílčí plnění č. 1-2).

Popis a specifikace jednotlivých dílčích plnění (dílčí plnění č. 1-2) veřejné zakázky:
1. Rozsah dílčího plnění VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ OČOVSKÁ - HODONÍN je specifikován technickým
popisem a výkazem výměr, viz příloha č. 1 této Zadávací dokumentace.
2. Rozsah dílčího plnění VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - HODONÍN je specifikován technickým
popisem a výkazem výměr, viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 706.14 KB 22.05.2019 09:49:30
Žádná starší verze
Příloha č. 1_ZŠ Očovská 232.26 KB 22.05.2019 09:49:30
Žádná starší verze
Příloha č. 2_ZŠ Mírové náměstí 132.76 KB 22.05.2019 09:49:30
Žádná starší verze
Příloha č. 3_KUPNÍ SMLOUVY 60.13 KB 22.05.2019 09:49:30
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 25.49 KB 22.05.2019 09:49:30
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 18.60 KB 22.05.2019 09:49:30
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 181.67 KB 03.06.2019 13:58:33
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 1_Minimální technické parametry svítidel_ZŠ Očovská 78.41 KB 03.06.2019 13:59:19
Žádná starší verze
Příloha č. 2 DI č. 1_Minimální technické parametry svítidel_ZŠ Mírové náměstí 155.09 KB 03.06.2019 13:59:32
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č.2_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 423.94 KB 10.06.2019 10:14:24
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 157.37 KB 13.06.2019 10:28:11
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 3_Světelný projekt ZŠ Očovská 4.59 MB 13.06.2019 10:28:36
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data