VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000663
Evidenční číslo VZ
150/ID210/2019
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.05.2019 09:49:30
Lhůta pro podání nabídek
19.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ je demontáž stávajícího osvětlení a dodávka nového osvětlení včetně montáže, dle položkového rozpočtu a technického popisu zakázky (viz příloha č.1 a příloha č. 2).
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části (dílčí plnění č. 1-2).

Popis a specifikace jednotlivých dílčích plnění (dílčí plnění č. 1-2) veřejné zakázky:
1. Rozsah dílčího plnění VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ OČOVSKÁ - HODONÍN je specifikován technickým
popisem a výkazem výměr, viz příloha č. 1 této Zadávací dokumentace.
2. Rozsah dílčího plnění VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - HODONÍN je specifikován technickým
popisem a výkazem výměr, viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.06.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 706.14 KB 22.05.2019 09:49:30
Příloha č. 1_ZŠ Očovská 232.26 KB 22.05.2019 09:49:30
Příloha č. 2_ZŠ Mírové náměstí 132.76 KB 22.05.2019 09:49:30
Příloha č. 3_KUPNÍ SMLOUVY 60.13 KB 22.05.2019 09:49:30
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 25.49 KB 22.05.2019 09:49:30
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 18.60 KB 22.05.2019 09:49:30


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA 154.01 KB 26.06.2019 09:15:41
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA 207.53 KB 26.06.2019 09:16:14


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_ELVOREV s.r.o. (63475219)_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 7.01 MB 24.07.2019 16:41:01
SMLOUVA O DÍLO_KORELIS, s.r.o. (01443631)_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 2.53 MB 24.07.2019 16:41:14


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 181.67 KB 03.06.2019 13:58:33
Příloha č. 1 DI č. 1_Minimální technické parametry svítidel_ZŠ Očovská 78.41 KB 03.06.2019 13:59:19
Příloha č. 2 DI č. 1_Minimální technické parametry svítidel_ZŠ Mírové náměstí 155.09 KB 03.06.2019 13:59:32
DODATEČNÁ INFORMACE č.2_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 423.94 KB 10.06.2019 10:14:24
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN 157.37 KB 13.06.2019 10:28:11
Příloha č. 1 DI č. 3_Světelný projekt ZŠ Očovská 4.59 MB 13.06.2019 10:28:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ELVOREV s.r.o. 63475219 Zařazen - bez DPH 542 346,54 s DPH
HORA ENERGY s.r.o. 24814962 Zařazen - bez DPH 596 668,52 s DPH
KORELIS s.r.o. 01443631 Zařazen - bez DPH 696 708,00 s DPH
ELV-INSTAL s.r.o. 07798393 Neposkytl zadavateli součinnost - bez DPH 545 777,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELVOREV s.r.o. 63475219 Ukončení plnění 29.8.2019 448 220,28 bez DPH
542 346,54 s DPH
448 220,28 bez DPH
542 346,54 s DPH
KORELIS s.r.o. 01443631 Ukončení plnění 29.08.2019 575 792,00 bez DPH
696 708,00 s DPH
575 792,00 bez DPH
696 708,00 s DPH