STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000668
Evidenční číslo VZ
Z2019-032070
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.06.2019 11:32:43
Lhůta pro podání nabídek
17.07.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA“ je výstavba nového Stravovacího pavilonu v areálu ZOO Hodonín včetně okolních venkovních ploch. Jde o samostatně stojící stavbu jednoduchého půdorysného tvaru a objemu. Osazena je v severovýchodní části areálu zoologické zahrady podél příjezdové komunikace U ZOO. Stavba je max. půdorysných rozměrů 15,5 x 11,5m / na výšku 4,4m (atika). Objekt je přízemní, nepodsklepený, zastřešený střechou plochou pultovou. Materiály a povrchové úpravy respektují okolní zástavbu.

Členění stavby na stavební objekty:
SO-01 STRAVOVACÍ PAVILON
SO-02 VENKOVNÍ PLOCHY
SO-03 VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD VODY
SO-04 VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
SO-05 VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací zpracovanou společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín, IČO 60701366, PROST 2018-036 zodpovědný projektant Ing. arch. Rastislav Tesařík (příloha č. 1 ZD).
- Výkazem výměr (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, příloha č. 2 ZD), resp. návrhu Smlouvy o dílo, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Projekt řeší novostavbu stravovacího pavilonu ZOO Hodonín; a to včetně okolních venkovních ploch, vnitroareálových rozvodů sítí a oplocení s výstupní bránou ze zoologické zahrady. V budově bude technické, skladové a sociální zázemí zaměstnanců. Objekt bude napojen na vnitroareálové rozvody. Stavba bude sloužit veřejnosti ke stravování. Provoz je rozdělen do dvou částí - bude sloužit nejen pro návštěvníky zoologické zahrady, ale také - v době letní sezóny - i pro kolemjdoucí nebo cyklisty.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4080/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO 210.64 KB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO 445.68 KB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 72.93 MB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 2.99 MB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - návrh 225.00 KB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.22 KB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.55 KB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.37 KB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 20.06.2019 11:32:43
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 95.13 KB 16.08.2019 11:50:07
Žádná starší verze
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN - NOVOSTAVBA 133.27 KB 16.08.2019 11:50:44
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO 178.18 KB 16.08.2019 11:51:23
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO 175.93 KB 12.09.2019 13:37:16
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO část 1_MSO servis spol. s r.o. (IČ 49971379)_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO 8.52 MB 12.09.2019 13:34:21
Žádná starší verze
SMLOUVA O DÍLO část 2_MSO servis spol. s r.o. (IČ 49971379)_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO 4.14 MB 12.09.2019 13:34:49
Žádná starší verze
SMLOUVA O DÍLO část 3_MSO servis spol. s r.o. (IČ 49971379)_STRAVOVACÍ PAVILON ZOO 1.04 MB 12.09.2019 13:35:04
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MSO servis spol. s r.o. 49971379 Zařazen 11 990 700,00 bez DPH - s DPH
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 Zařazen 12 998 419,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MSO servis spol. s r.o. 49971379 11 990 700,00 bez DPH
14 508 747,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH